Những bất cập điều 260 Bộ luật hình sự

  Những bất cập điều 260 Bộ luật hình sự Điều 260 BLHS năm 2015 quy định về tội: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong …