Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Câu hỏi của bạn: Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào? Câu trả lời của luật sư: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư …

Mức đóng BHYT tự nguyện

MỨC ĐÓNG BHYT TỰ NGUYỆN Câu hỏi của bạn:    Tôi muốn hỏi mức đóng BHYT tự nguyện hiện nay như thế nào? Câu trả lời của Luật sư: Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  …

Mức hưởng thai sản cho chồng

MỨC HƯỞNG THAI SẢN CHO CHỒNG Câu hỏi của bạn:      Tôi muốn hỏi chế độ thai sản cho chồng tôi vì anh có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng tôi lại không tham gia.  Câu trả lời của Luật sư:    Chào bạn! Trước tiên, …