Hạng của hạ sĩ, binh sĩ dự bị

Hạng của hạ sĩ, binh sĩ dự bị Hạ sĩ và binh sĩ được phân ra nhiều hạng khác nhau, với mỗi hạng lại tương ứng với vai trò, vị trí, thời gian công tác khác nhau. Căn cứ theo quy định điều 24 Luật nghĩa vụ quân sự quy …

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp

TƯ VẤN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Câu hỏi của bạn:        Luật sư có thể tư vấn cho tôi về bảo hiểm thất nghiệp được không? Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng …

Thời điểm phát sinh quyền thừa kế

Thời điểm phát sinh quyền thừa kế Một người chết đi thì quyền thừa kế phát sinh từ thời điểm nào. Theo quy định của pháp luật thì quyền thừa kế phát sinh từ thời điểm mở thừa kế, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài …

Chất lượng của tài sản mua bán

Chất lượng của tài sản mua bán Bạn quyết định mua một tài sản, tuy nhiên khi nhận được tài sản đó thì chất lượng tài sản lại không đúng với thông tin được mô tả thì sao. Theo quy định về chất lượng tài sản mua bán của bộ …

Hậu quả của việc chấm dứt giám hộ

Hậu quả của việc chấm dứt giám hộ Khi quan hệ giám hộ chấm dứt thì các giao dịch và các vấn đề mà người giám hộ đã thực hiện trước đó được giải quyết như thế nào, quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ diễn …

Giải thích từ ngữ luật đầu tư

Giải thích từ ngữ luật đầu tư Luật đầu tư ban hành năm 2014, có nhiều từ ngữ mà người đọc, đọc vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của từ ngữ đó vì vậy tại điều 3 luật đầu tư đã giải thích rõ các từ ngữ đó được …